loading

Personel Takip Sistemleri

Personel devam kontrol sistemi PDKS, “Personel Devam Kontrol Sistemi” ifadesinin kısaltılmış halidir. Kamu işletmelerinde, fabrikalarda personellerin normal mesai, eksik mesai ve fazla mesai gibi parametrelerini kontrol etmek amacıyla kullanılan pdks sistemi günümüzde de sıkça kullanılmaktadır. Personel Devam Kontrol Sistemi orta ve büyük çaplı şirketlerde personellerin kontrol ve takibini çeşitli donanım ve yazılımlar sayesinde en verimli şekilde gerçekleştirmesini sağlar. PDKS şirketlere iş gücü kaybının önlenmesi gibi bir çok konuda önemli katkılar sağlayarak aynı işi yapacak personel ihtiyacını da en aza indirir. PDKS gerekli yazılım – donanımların kurulması ve personellerin sisteme tanıtılması ile kullanıma hazır hale gelir. PDKS kurulum ve çalışma prensibi aşağıdaki şekilde özetlenebilir; PDKS donanımı personel giriş-çıkışının yapılacağı kontrol noktasına kurulur. PDKS yazılımı işletmenin belirleyeceği bilgisayara kurulur. PDKS donanımı ile PDKS arasındaki iletişim sağlanır. PDKS ile kontrol ve takip edilecek tüm personeller PDKS özelliğine göre (parmak izi, iris, yüz vb.) sisteme tanıtılır. Eğer kartlı sistem kullanılıyor ise personellere PDKS kartları dağıtılır. Sistem kullanıma hazırdır. Geçiş noktasına gelen personel sisteme kimliğini tanıttığı anda gerekli tüm bilgiler kayıt edilir. Bilgiler çevrimiçi (online) ya da çevrimdışı (offline) olarak PDKS yazılımına aktarılır. Parmak izi tanıma ile personel devam kontrol sistemi (PDKS) Personeller işletme içinde uygun noktalara (özellikle giriş-çıkış noktalarına) kurulmuş olan parmak izi tanıma cihazına parmak izlerini tanıtarak kayıt altına girerler. Parmak izi tanıma cihazı kayıt bilgisini anında ya da belirlenen zaman aralığında PDKS yazılımına iletir. Parmak izi tanıma ile PDKS donanım ve yazılım olmak üzere iki ana bileşenden oluşmaktadır. Donanım Parmak izi tanınma ile PDKS’deki ana donanım parmak izi tanıma cihazıdır. Parmak izi tanıma cihazları personellerin parmak izlerini kayıt alır ve kullanım anında parmak izlerini hafızadaki parmak izleri ile eşleştirerek gerekli işlemin otomatik olarak gerçekleştirilmesini sağlar. parmak_izi_tanima_cihazlari Parmak izi tanıma sistemi nasıl çalışır? Parmak izi tarayıcı sistem kararlaştırılan noktaya (1) kurulduktan sonra (2) PDKS yazılımı ile iletişimi sağlanır. Parmak izi tarayıcı cihaz üzerindeki sensör (3) parmak izini elektrik dalgaları aracılığı ile tanımlar. Tanımlanan parmak izi hafızadaki kayıtlı parmak izleri ile (4) eşleştirilir. Eğer tanımlanan parmak izi hafızadaki parmak izlerinden biri ile eşleşir ise eşleşme durumu için tanımlanan (5) görev yerine getirilir. Bu görev örnek olarak parmak izi tanımlanan personelin işe giriş yaptığının kayıt altına alınması olabilir. (6) Kayıtlı bilgiler PDKS yazılımına gönderilerek kullanıma sunulur. Kayıt raporları isteğe gerçek zamanlı ya da belirlenen zaman aralıklarında PDKS yazılımına aktarılabilir. Kartlı tanıma ile personel devam kontrol sistemi (PDKS) Personeller işletme içinde uygun noktalara (özellikle giriş-çıkış noktalarına) kurulmuş olan kart okuma cihazına kredi kartı boyutlarındaki kartlarını okutarak kayıt altına girerler. Kart okuma cihazı kayıt bilgisini anında ya da belirlenen zaman aralığında PDKS yazılımına iletir. Yazılıma iletilen bu bilgiler ışığında personel faaliyetlerinin kontrol altına alınması ile iş gücü kaybının en aza indirilmesi ve giriş-çıkış saatlerinin dijital olarak kaydedilmesi ile personel maaşının hatasız olarak hesaplanabilmesini sağlar. Kartlı tanıma ile personel devam kontrol sistemi bileşenleri nelerdir? Kartlı tanıma ile PDKS donanım ve yazılım olmak üzere iki ana bileşenden oluşmaktadır. Donanım Kartlı tanınma ile PDKS’deki ana donanım kart okuma cihazıdır. Parmak izi tanıma cihazlarıpersonellerin parmak izlerini kayıt alır ve kullanım anında parmak izlerini hafızadaki parmak izleri ile eşleştirerek gerekli işlemin otomatik olarak gerçekleştirilmesini sağlar. kart_okuma_cihazi_pdks Kartlı tanıma sistemi nasıl çalışır? Kart okuyucu sistem kararlaştırılan noktaya (1) kurulduktan sonra (2) PDKS yazılımı ile iletişimi sağlanır. Kart okuyucu cihaza okutulan kart (3) personelin kimliği tanımlar. Tanımlanan personel kimliği kart okuyucu (4) cihaz hafızasına aktarılır. Kimliği tanımlanan personel için önceden tanımlanmış (5) görev yerine getirilir. Bu görev örnek olarak kimliği tanımlanan personelin işe giriş yaptığının kayıt altına alınması olabilir. (6) Kayıtlı bilgiler PDKS yazılımına gönderilerek kullanıma sunulur. Kayıt raporları isteğe gerçek zamanlı ya da belirlenen zaman aralıklarında PDKS yazılımına aktarılabilir. Kartlı tanıma ile personel devam kontrol sistemi (PDKS) hangi amaçlar için kullanılır? Personel Devam Kotrol Sistemi orta ve büyük ölçekli şirketlerde personellerin kontrol ve takibinin kart okuma cihazları ve PDKS yazılımları sayesinde en ekonomik ve en verimli şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Kartlı tanıma sisteminin diğer tanıma sistemlerine göre avantajları nelerdir? 1. Şifre unutma problemi yok Kartlı tanıma sisteminde personeller şifre girmek zorunda olmadıklarından kart okutma sırasında herhangi bir problemle karşılaşmazlar. 2. Uygun fiyat Kartlı tanıma sistemi diğer sistemlere göre daha düşük bir teknoloji kullandığından üretim maliyetleri de düşüktür. Bu da kartlı tanıma sisteminin daha ucuza satılması anlamına gelir. Kartlı tanıma sisteminin diğer tanıma sistemlerine göre dezavantajları nelerdir? 1. Kötü niyetli kullanımlara açık Kartlı tanıma sisteminde personeller diğer personellerin kartlarını okutarak onlar adına giriş ve çıkış yapabilirler. Dolayısı ile geçiş noktasında kesin kontrol için ayrıca insan gücü kullanmak gerekir. Aksi takdirde kötü niyetli kullanımların önüne geçilemez.